Til arrangement

Kurs og læring

Kysten og demokratiutvikling

Eit webinar frå Vestland fylkeskommune i samarbeid med Voss bibliotek.

Programmet for webinaret
Programmet for webinaret
Programmet for webinaret

Gratis - inga påmelding

Dato

tys 9. april

Tid

10:00 - 13:30

Stad

Voss bibliotek - Lokalsamlinga

Arrangør

Vestland fylkeskommune

Program:

10:00 Velkommen v/ Arnt Ola Fidjestøl, Vestland fylkeskommune, seksjon arkiv

10:05 Vetestadane i Vestland v/ Jostein Aksdal, Vestland fylkeskommune, seksjon kulturarv

10:35 Gotisk skrift – kvifor kjenne til det? v/ Yngve Nedrebø, Statsarkivet i Bergen

11:05 Beinstrekk

11:15 Holevikjekta v/Anne Kristin Moe, Nordfjord folkemuseum

12:00 Lunsj

12:20 Mellomalderretten – kristenrett og landslov v/ Jørn Øyrehagen Sunde, Universitet i Oslo

12:50 Magnus Lagabøtes Landslov v/ Knut Høiaas, Bymuseet i Bergen, Landslovjubileet i Vest v/Anna Elisa Tryti, Vestland fylkeskommune

Kontakt

Voss herad
Ansvarleg redaktør: Kirsten E.E. Aga
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygd med Libry Content