Personvern

Denne personvernerklæringa fortel om korleis Biblioteket samlar inn og brukar personopplysingar. Vi gjer vårt beste for å verne personopplysingane dine, også dei som ikkje er sensitive. Med personopplysingar siktar ein til opplysingar og vurderingar som kan knyttast til deg som enkeltperson.

Behandlingsansvarleg

Biblioteket, ved Biblioteksjefen, er ansvarleg for behandlinga av personopplysingar i samband med våre tenester.

Versjonar

Dette er versjon 2.4 av personvernerklæringa. Ho blei publisert på www.vossbibliotek.no/nn/personvern den 01.11.2023.

Kven deler vi opplysingane våre med?

Personopplysingane dine blir gjort tilgjengeleg for tilsette som treng å sjå dei for å kunne utføre funksjonane sine på biblioteket som gjeld tenestene du har bede om eller har avtalt å bruke. Biblioteket nyttar tredjepartsleverandørar til å utføre enkelte funksjonar eller for å tilby enkelte tenester på våre vegner. Biblioteket har inngått databehandlaravtalar med alle databehandlarane sine for å sikre at personopplysingane dine blir behandla på rett måte.

Nettsider og app

Informasjonskapslar (cookies) og webstatistikk

Nettsidene er utvikla av Biblioteksentralen i samarbeid med biblioteket. Informasjonskapslar (cookies) er små tekstfiler som blir plasserte på datamaskina di når du lastar ned ei nettside. Biblioteksentralen brukar ikkje cookies til å generere statistikk. Vi kan dermed ikkje spore bruken din av nettstaden tilbake til deg som enkeltperson.

Nettsidene nyttar Plausible som analyseverktøy for å samle inn opplysingar om dei som besøker nettsidene våre. Plausible nyttar ikkje informasjonskapslar og all data om besøkjande er anonymiserte.

Appen Biblioteket er utvikla av Redia og brukar Google Analytics som analyseverktøy. Det blir ikkje nytta cookies i appen.

Sikker nettstad

Biblioteksentralen nyttar HTTPS for å sikre nettløysingane våre mot hacking. HTTPS gjer at kommunikasjon mellom nettlesaren i datamaskina di/den mobile eininga di og serveren som driv nettstaden skjer på ein sikker måte.

Eksterne lenker

Biblioteket er ikkje ansvarleg for personvern på direktekoplingar utanfor nettsidene til biblioteket.

Personopplysingar som blir samla inn

Følgjande data blir behandla:

  • Namn, postadresse, e-postadresse, fødselsdato og telefonnummer
  • Innloggingsopplysingar
  • Aktive lån, reservasjonar
  • Lånehistorikk, dersom det er gitt samtykke til dette
  • Uteståande gebyr og titlar knytt til gebyr
  • Meldingspreferansar
  • Titlar i hugseliste

Mine sider / biblioteksystem

Innlogging på Mine sider / Mappa mi baserer seg på data frå kjernesystemet til biblioteket. Personvernerklæring for dette finner du her.

Anna relevant informasjon

Tilgangskontroll i samband med meirope bibliotek i Granvin

I Kulturbanken i Granvin er det installert fotokamera for å trygge brukarane, og for å verne om biblioteket sitt inventar og utstyr. Bileta vert kun sjekka dersom det skjer ei uønska hending. Bileta vert sletta etter 7 dagar.

Har du spørsmål til korleis vi behandlar personopplysingar?

Alle har rett til grunnleggande informasjon om behandlinga av personopplysingar i ei verksemd etter personopplysningsloven § 18, 1. ledd. Biblioteket har gitt informasjonen i erklæringa, og vil vise til denne ved eventuelle førespurnader.

Alle som er registrerte i eitt eller fleire av Biblioteket sine system har rett på innsyn i eigne opplysingar. Du har òg rett til å be om at feilaktige, ufullstendige eller opplysningar biblioteket ikkje har tilgang til å behandle blir retta, sletta eller supplerte.

Klageorgan

Dersom du meiner at Biblioteket har behandla personopplysingane i strid med personvernlovgivinga kan du alltid klage til Datatilsynet.

Endringar

Biblioteket kan revidere denne personvernerklæringa dersom det skjer endringar i behandlinga av personopplysingar, eller ved endringar i gjeldande lovgiving. Når personvernerklæringa blir endra, vil den nye personvernerklæringa bli publisert på nettsidene våre.

Kontaktinformasjon

E-post: bibliotek@voss.herad.no

Kontakt

Voss herad
Ansvarleg redaktør: Kirsten E.E. Aga
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram