Til tenester og tilbod

Litteratur og forteljing

Boka kjem

Eit tilbod om utkøyring av bøker til eldre og uføre i sentrumsområdet.

Ein person rekker over ein stabel med bøker
Ein person rekker over ein stabel med bøker
Ein person rekker over ein stabel med bøker

Kunne du tenkja deg å låna bøker på biblioteket, men har problem med å koma deg dit, eller du synes det blir for tungt å bera? Då har me ei ordning der me kan koma heim til deg med bøker og/eller lydbøker. Du kan få besøk ein gong i månaden eller sjeldnare. Du kan sjølv bestemme kva og kor mykje du vil låna, eller me kan plukka ut noko til deg

Lånetida er to månader og tilbodet er gratis.

Ta kontakt med biblioteket om dette kan vera noko for deg eller om du kjenner nokon det kan vera aktuelt for. Telefon: 56 51 94 90.

Kontakt

Voss herad
Ansvarleg redaktør: Kirsten E.E. Aga
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygd med Libry Content