Til arrangement

Språkkafé

Sosial møteplass
Vaksne

Velkomen til språkkafé.

To personer snakker sammen. Bibliotek i bakgrunnen.
To personer snakker sammen. Bibliotek i bakgrunnen.
To personer snakker sammen. Bibliotek i bakgrunnen.

Gratis - inga påmelding

Dato

fre 8. mars

Tid

11:00 - 12:00

Stad

Voss bibliotek - I bibliotekslokalene

Her møtes folk frå ulike land og og kulturar. Du som har norsk som morsmål, bidreg til at innflyttarar får øve seg på å snakka norsk . Samtalane er som oftast uformelle og føregår i små grupper. Me ynskjer velkomen både til dei som har vore med tidlegare og til deg som ikkje har vore med på dette før. Enkel servering. Arrangementet er i samarbeid med Voss vaksenopplæring.

Kontakt

Voss herad
Ansvarleg redaktør: Kirsten E.E. Aga
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygd med Libry Content