Laster side
Til arrangement

Samtale, debatt og foredrag

Notelangs: Musikk og parkinson

Kjetil Vikene, doktor i kognitiv nevrovitskap, i samtale med pianist Annabel Guaita

Annabell Guaita og Kjetil Vikene som samtaler i en stue
Foto: Øystein Fyxe
Annabell Guaita og Kjetil Vikene som samtaler i en stue
Foto: Øystein Fyxe
Annabell Guaita og Kjetil Vikene som samtaler i en stue
Foto: Øystein Fyxe

Gratis - inga påmelding

Dato

tys 5. desember

Tid

18:00 - 19:00

Stad

Voss bibliotek

Me har lenge visst at rørsle til musikk og rytmar har ein svært positiv effekt på dei fysiske symptoma hos personar med Parkinson: Å kunne vera i musikken gjer at mange opplever at dei får betre kontroll over bevegelsane, der taktfaste rytmar tilbyr eit slags "stillas" som ein kan støtte seg på.

Kjetil Vikene leier no eit større forskingsprosjekt som tar sikte på å undersøke nevrologiske, kognitive og emosjonelle effektar der menneske med Parkinson si sjukdom lærer å spele trommer. Dei undersøker om tromming gir pasientane betre koordinasjon i armar og bein. Vikene er òg utdanna litteraturvitar, skriv om musikk for Ballade og om fagbøker for Forskerforum. Han har tidlegare syssla som essayist, omsetjar og skjønnlitterær bokmeldar.

Notelangs er ei serie kritikarsalongar, utøvarsamtalar og lytteverkstadar om musikk. Føretaket vert leia av pianist og førsteamanuensis ved Griegakademiet i Bergen, Annabel Guaita. Serien sin raude tråd denne hausten har vore ei utforsking av korleis musikken, kunsten og litteraturen kan få større meining i livene våre. Gjennom tverrfaglege samtalar er målet å undersøke særleg musikken som kjelde til livskraft, menneskeleg erkjenning og dens helande verkning.

Kontakt

Voss herad
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygd med Libry Content