Bokbussen går til skular og barnehagar utanfor sentrum

Bokbussen er eit samarbeid mellom skular, barnehagar og biblioteket i Voss kommune. Dette er eit rullande bibliotek der tilsette og barn i skular og barnehagar kan låna bøker.

Bokbussen

Bokbussen er ute av drift inntil vidare på grunn av skade. Me melder frå til skular og barnehagar så snart me veit noko om når han kjem i drift att.

Bokbussrute 2018-2019 (pdf, versjon 01.11.18)

Innmeldingsblankett for lånekort på Bokbussen og Voss bibliotek 17.8.18 (pdf)

Bokbussen vitjar skular og barnehagar utafor sentrumsområdet, og desse får normalt vitjing kvar tredje veke. Datoar og klokkeslett for kva tid bussen kjem til din barnehage eller skule, finn du i bokbussruta.

Barnehagane har lånekort på dei ulike avdelingane, og lærarane har eigne lånekort som er knytt til dei sjølve og skulen. Elevane får normalt lånekort frå 2. klasse. For å få lånekort, lyt ein fylla ut

Bilete av Nils Bjarne, sjåfør på bokbussen

Nils Bjarne

innmeldingsblankett og levera denne på bokbussen eller biblioteket.

 

Lånetida for bøker lånt på bussen, er normalt to «stopp» fram, det vil seia seks veker.

Om de ynskjer at me skal ta med litteratur/bokkasse frå biblioteket, let dette seg gjera ved at de sender oss ein førespurnad i god tid. Send ein e-post med ynskje til: voss@voss.folkebibl.no, eller ring oss på tlf. 56 51 94 90.

Bokbusstenesta er ei utviding av skulebiblioteket og eit svært viktig tilbod for born og unge i Voss kommune. Voss er ein av fem kommunar i Hordaland som har denne tenesta.

Nils Bjarne Stabæk er bokbussbibliotekar, og har  tlf. 952 62 019.