Tilsette

Biblioteket har 6,6 stillingar. Nils Bjarne Stabæk er bokbussbibliotekar, men arbeider i tillegg på biblioteket. Theresa Wallevik er tilsett som bibliotekar- og kulturformidlar både i Granvin og på Voss. Dei andre har arbeidsplassen sin på biblioteket på Voss.

Tilsette i biblioteket

Ta kontakt med dei som arbeider i biblioteket for å få råd og hjelp. Dei tilsette har kunnskap om litteratur og andre emne og kan hjelpa deg med å finna bøker og andre media. Me tek også gjerne i mot framlegg om arrangement.

Ritha Helland
Biblioteksjef
Telefon: 95262005
Bilete av Helene  Gjertsen
Helene Gjertsen
Bibliotekar
Bjørg Rørlien
Sekretær
Telefon: 56 51 94 90
Bilete av Nils  Bjarne  Stabæk
Nils Bjarne Stabæk
Bokbussbibliotekar
Telefon: 95262019
Kirsten Elisabet Eitrheim Aga (i permisjon)
Bibliotekar
Telefon: 56519490
Bilete av Theresa  Wallevik
Theresa Wallevik
Bibliotekar- og kulturformidlar
Telefon: 913 36 524
Anne Arneberg
Bibliotekar
Telefon: 56519490
Silje Lerøy Raunsgard
Bibliotekar
Telefon: 56519490