Tilsette i biblioteket

Biblioteket har 6,6 stillingar. Nils Bjarne Stabæk er bokbussbibliotekar, men arbeider i tillegg på biblioteket. Theresa Wallevik er frå 1.1.2019 tilsett som bibliotekar både i Granvin og på Voss. Dei andre har arbeidsplassen sin på biblioteket på Voss.

Tilsette i biblioteket

Ta kontakt med dei som arbeider i biblioteket for å få råd og hjelp. Dei tilsette har kunnskap om litteratur og andre emne og kan hjelpa deg med å finna bøker og andre media. Me tek også gjerne i mot framlegg om arrangement.

Bilete av Inger  Dyrnesli
Inger Dyrnesli
Biblioteksjef
Helene Gjertsen
Bibliotekar
Marianne Bakketun
Sekretær
Telefon: 56 51 94 90
Bjørg Rørlien
Sekretær
Telefon: 56 51 94 90
Nils Bjarne Stabæk
Bokbussbibliotekar
Telefon: 95262019
Kirsten Elisabet Eitrheim Aga
Bibliotekar
Telefon: 56519490