Born og ungdom

Tilbod og aktivitetar for born og unge

  • I februar månad kvart år startar Leseknappen for andreklassingar. Dette er eit samarbeid mellom biblioteket, skulen og heimen. Les ein ti bøker får ein eit flott spesialdesigna jakkemerke.
  • Under Vossajazz har me forfattarbesøk i biblioteket, i samarbeid med badnajazzen og Falturiltu, nynorsk barnebokfestival.
  • I sommarferien deltek me i Sommarles.
  • Om hausten har me forfattarbesøk for andreklasse i samarbeid med Den Kulturelle Skulesekken.
  • Teater for born. 

Ulla Krulle på Granvin filial

Dei aller mest populære arrangementa våre er songstundene for born på Voss og i Granvin. Songstunder på Voss har me laurdagar kl. 11.

  • Presentasjon av årets ungdomsbøker for ungdomskulen på Voss og i Granvin.
  • Me inviterer til forfattarbesøk for ungdomsskulen og vidaregåande.
  • Ungdomsbiblioteket: Me har ei eigen facebook-side der det vert lagt ut informasjon om aktivitetar og tilbod for ungdom:   Ungdomsbiblioteket

Anette Münch – Bad Boy Stereoid

Leseknappen

Leseknappen for 2.klasse