Om biblioteket

Voss bibliotek
Evangervegen 6
5704 Voss
Tlf 56 51 94 90
www.vossbibliotek.no
voss@voss.folkebibl.no

Voss bibliotek

Biblioteket ligg ved Vangsvatnet, like ved Voss stasjon. I fyrste etasje er det fine sitteplassar med utsyn over vatnet og naturen. Her er også bøker, aviser, tidsskrift, filmar, barneavdeling og lokalsamling. Biblioteket har både trådlaust nett og stasjonære pcar som kan brukast av publikum. I andre etasje er det grupperom og lesesal for studentar og andre.

Biblioteket ligg i Voss kulturhus

Barneprogram

I februar månad kvart år startar Leseknappen for andreklassingar. Dette er eit samarbeid mellom biblioteket, skulen og heimen.

Under Vossajazz har me forfattarbesøk i biblioteket, i samarbeid med badnajazzen og Falturiltu, nynorsk barnebokfestival.

I sommarferien deltek me i Sommarles.

Bilete av barnearrangement med Marianne Stenerud

Marianne Stenerud og det oransje eventyregget

Om hausten har me forfattarbesøk for andreklasse i samarbeid med Den Kulturelle Skulesekken.

Dei aller mest populære arrangementa våre er songstundene for born, dette har me laurdagar kl. 11.

Biblioteket har også tilbod om lesegruppe for ungdom og spelaktivitet for ungdom.

 

 

Bokbussen

Bokbussen ved kulturhuset

Bokbussen

Bokbussen går til skular og barnehagar utanfor sentrum. Elevane kan låna bøker med seg heim eller ha dei i klasserommet.

Arrangement i biblioteket

Folkebiblioteka si oppgåve er å fremja opplysing, utdanning og anna kulturell verksemd, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medium gratis til disposisjon for alle som bur i landet.Folkebibliotekene skal være ein uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

Biblioteket har mange arrangement for ulike aldersgrupper og ulike interesser. For å få til gode arrangement samarbeidar me ofte med frivillige lag.

Publikum i biblioteket

Arrangement i biblioteket

Dei faste samarbeidspartnarane våre er:
Lesehug, Voss Ættesogelag, Voss Lyrikklag, Ole Bull Akademiet,Voss folkeakademi, Voss vaksenopplæring og logopedi, Voss kino og Voss kulturhus. Me har også hatt mykje samarbeid med damekoret d’kor.

Biblioteket er organisert under avdelinga Kultur og fritid i Voss kommune. 

I kulturplanen for Voss kommune finn du plan for bibliotekverksemda.

Kontakt oss gjerne på voss@voss.folkebibl.no