Foto frå Granvin i gamal tid

Gamle foto frå Granvin, med lenkjer til fleire digitale arkiv og ressursar.

Kongstun, ca 1905 (Postkortutsnitt, digitalisert av Sverre Lillegraven. Gåve frå Lisbet Selland).

Lenkje til facebook-side med fleire gamle foto:

Gamle bilete frå Granvin

Lenkje til Nasjonalbiblioteket sitt biletarkiv:

Biletarkiv Granvin

Lenkje til Digitalt museum sit biletarkiv:

Digitalt Museum

Gamle bilete frå Granvin i MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Eide, 1875 (stereobilete digitalisert av Sverre Lillegraven. Gåve frå Lisbet Selland).