Store norske leksikon

Kunnskap av høg kvalitet, fritt tilgjengeleg på nett.

Store norske leksikon er eigd av dei norske universiteta og fleire ideelle organisasjonar. Leksikonet inneheld kvalitetssikra kunnskap, og er gratis tilgjengeleg for deg og meg.

I tillegg til ein generell del, inneheld leksikonet Norsk biografisk leksikon, Store medisinske leksikon og Norsk kunstnerleksikon.

Formidling av forsking er eit viktig føremål med Store norske leksikon. Alle deler av leksikonet har fagansvarlege som står for fagleg kvalitetskontroll av innhaldet. Desse skriv også mange av artiklane. Mange av dei fagansvarlege har hovudarbeidet sitt på eit av universiteta.