Norsk historie

Norgeshistorie.no fortel om Noregs historie frå steinalderen til i dag. Her finn du over 550 forskningsbaserte artiklar, skrivne av meir enn hundre historikarar, arkeologar og andre fagfolk. Nettstaden formidlar historie i eit lett forståeleg språk.