Språkkafé med elevar frå vaksenopplæringa

Språkkafé med elevar frå vaksenopplæringa

Arrangement

Har du ein time å tilby framandspråklege elevar som treng spåktrening?

Dato / tid
29.03.2019, 11:00 - 12:00


Språkkafe

I så fall er du hjarteleg velkomen på Voss bibliotek denne fredagen.Språkkafeane våre er i samarbeid med Voss vaksenopplæring.

Det kjem ein klasse kvar gong. Kunnskapsnivået vil variere, men alle kan delta i ein samtale.

Kaffi og noko attåt.