Songstund med Kari Finne Sognnæs

Arrangement

Kari har songstunder i november. Alle er velkomne, men det passar best for dei mellom 2 og 7 år.

Dato / tid
10.11.2018, 11:00 - 11:30


Songstund for førskuleborn – Kari Finne Sognnæs

Velkomen til ny songstund i biblioteket. Kari tek med gitar og rytmeinstrument. Ho syng både for og med borna. Ho er kvedar og har med seg både tradisjonsmateriale og kjende nyare barnesongar.

Songstundene har vorte svært populære, det er me glade for. Song er moro, men det er også læring, samkjensle og litteraturformidling til dei minste.

Bilete av Kari Finne Sognnæs

Kari Finne Sognnæs