Julesongstund for born i atriet

Arrangement

Denne laurdagen: Solfrid Himle

Dato / tid
21.12.2019, 11:00 - 11:30


Alle er velkomne til ny songstund i Atriet
Det vert kjende barnesongar, leik og rytme
Arrangementet passar for alle, men best for dei mellom 2 og 6 år

Foto: Gidske Stark