Songstund for born i atriet

Arrangement

Denne laurdagen: Grethe Marie Skjervheim

Dato / tid
16.11.2019, 11:00 - 11:30


Illustrasjonteikning konsert

KOnsert

Alle er velkomne til ny songstund i Atriet
Det vert kjende barnesongar, leik og rytme
Arrangementet passar for alle, men best for dei mellom 2 og 6 år