Songstund for born i atriet

Arrangement

Denne laurdagen: Solfrid Himle

Dato / tid
19.10.2019, 11:00 - 11:30


Bilete av Solfrid Himle

Foto: Gidske Stark

Alle er velkomne til ny songstund i kulturhuset. Det vert kjende barnesongar, leik og rytme
Arrangementet passar for alle, men best for dei mellom 2 og 6 år