Sommarlesfest 2018

Arrangement

Me avsluttar Sommarles 2018 med fest. Trond Magnum kjem med song, spel og gjøgling. Andrea Salbu kjem med sjølvskrivne dikt.

Dato / tid
13.09.2018, 18:00 - 19:00


Sommarlesfest

Bilete av banner

Sommarlesbanner

På Voss er det 250 born som har vore med på Sommarles i år. Det er over 100 fleire enn i fjor og utgjer 20,7% av elevane i barneskulen. Dei har lese 302 912 sider og 2768 bøker. Biblioteket har delt ut 300 premiar. Den mest populære premien var armband.

Torsdag er det Sommarles fest i biblioteket. Andrea Salbu les eigne dikt, Trond Magnum har show og det blir trekt premiar mellom alle som møter opp.