Sommarlesfest 2018

Arrangement

Me avsluttar Sommarles 2018 med fest. Trond Magnum kjem med song, spel og gjøgling. Andrea Salbu kjem med sjølvskrivne dikt.

Dato / tid
13.09.2018, 18:00 - 19:00


Sommarlesfest

Biete av plakat for sommarlesfest

Til no, i juli, er det 232 barn som er med på Sommarles på Voss. Det er over hundre meir enn i fjor.

Desse ynskjer me spesielt velkomne på sommarlesfesten, men det er lov å koma for andre og.

I tilleg til Trond Magnum kjem Andrea Salbu for å lesa sjølvskrivne dikt.