Naturfilosofi med Sigurd Hverven

Arrangement

Har ulven eigenverd? Er det galt å utrydda blåkvalen?

Dato / tid
21.11.2019, 19:00 - 20:30


Hverven er doktorgradsstipendiat i filosofi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. I 2018 gav han ut boka «Naturfilosofi», der han argumenterer for at naturen har eit eige verd. Hverven påpeikar problema ved eit menneskesentrert syn på verda, der naturen vurderast som ei samling «ressursar». Dette gjer han i eit språk som gjer emnet tilgjengeleg for lesere uten studiepoeng i filosofi.

Arrangementet er gratis og ope for alle