Kosthald og psykisk helse med Ragnhild Lekven Fimreite

Arrangement

Foredraget handlar om at hjernen, til liks med resten av kroppen treng rett energi for å fungere godt. Ho snakkar også om samanhengen mellom god psykisk helse og rett kosthald.
Kr. 55,-
Førehandssal av billettar.

Dato / tid
20.09.2018, 19:00


Kosthald og psykisk helse

Voss bibliotek held fram med psykisk helse som tema. Dette er der tredje arrangementet me har i år. Denne gongen gjeld det kosthald og psykisk helse.

Eit foredrag om korleis ein kan få til enkle, gode og oppbygjande kosttiltak i kvardagen. Korleis matvanane påverkar oss på godt og vondt, og tips på det viktigste grunnlaget for gode kostvaner. Et time der dei fleste kan ha noko å henta.

Bilete av Ragnhild Lekven Fimreite

Ragnhild Lekven                  Fimreite

Ragnhild Lekven Fimreite er klinisk ernæringsfysiolog, med hovedfag (cand.scient) i ernæring frå Universitetet i Oslo, 1999. Ho har lang klinisk erfaring frå sjukehus, pasientrettleiing og undervisning. I tillegg har ho brei erfaring frå kurs- og foredrag innan helsefremjande livsstil.

Med den ernæringsfaglege bakgrunnen sin og ei genuin interesse for god mat, godt liv og god helse, har ho ved fleire høve delteke i ulike mattestar og i produktutvikling.  I tilleg  bidreg ho som skribent og ekspert for magasin, bøker og media. Les meir på nettsida hennar. 

I samarbeid med Hordaland fylkesbibliotek og Mental Helse. Førehandssal av billettar på vosskulturhus.no