Konsert i Voss kulturhus, arrangert av ungdomsgruppa

Arrangement

"The Bollocks" med Alexander Rode Norevik, Eivind Dæmring Styve, Ludvik Skattum, Martin Brekkhus spelar i Atriet i Voss kulturhus.
Spanskgruppa på Voss gymnas sel vaflar.
Konserten er gratis

Dato / tid
24.04.2018, 00:00 - 20:00


Konsert for ungdom

Dei fire ungdommane som har arbeidd i biblioteket i vinter avsluttar sesongen med konsert i Atriet. Dei har invitert gruppa «The Bollocks» som stiller opp gratis. Konserten startar kl. 19, men det blir sal av vaflar frå kl. 18.

Dersom det er andre som vil spela på konserten, er det berre å stilla opp.

Ungdommane har arbeidd med å gjera biblioteket til ein betre stad for ungdom. Til hausten skal me i gang med å forandra inne i biblioteket. Då er me interesserte i å høyra kva ungdommen på Voss ynskjer at Voss bibliotek skal vera.

Illustarasjonsbilete av konsert