Heradsfest: Songstund med Solfrid Himle

Arrangement

Alle er velkomne til ny songstund i atriet
Det vert kjende barnesongar, leik og rytme når Solfrid er på plass
Arrangementet passar for alle, men best for dei mellom 2 og 6 år

Dato / tid
29.02.2020, 11:00 - 11:30


Bilete av Solfrid Himle

Foto: Gidske Stark