Forteljarstund med Astri Sudmann

Arrangement

Forteljarstund for born, laurdagar i Atriet.

Dato / tid
20.10.2018, 11:00 - 11:30


Forteljarstund med Astri Sudmann

Denne hausten vil me ha litt ulike laurdagsprogram for born og familiar. I tillegg til dei populære songstundene blir det forteljarstunder og teater. Astri Sudmann er kjend for mange. Ho arbeider som forteljar og opptrer for ulike aldersgrupper. Hjå oss blir det familiearrangement. Passar best for born over tre år. I samarbeid med Lesehug.

Bilete av Astri Sudmann

Astri Sudmann