Luke nummer 24: Jolebodskap

Aktuelt   

Den siste luka i adventskalendaren gjev deg både Joleevangelium og helsing frå ordføraren

Adventsutgåva av Vossabib – drøs blir avslutta med ein fin og hyggjeleg gjest, nemleg ordføraren Hans Erik Ringkjøp

Foto: Terje Hjartnes