Sommarferietips

Aktuelt   

Bibliofilappen og fornying av lån

Med nasjonalt lånekort, kan du fornye låna dine med ein sms. Send sms til 2242, med teksten «bib forny» og nummeret på lånekortet. N og alle nullar må vere med. Alle lån som kan fornyast, blir fornya.
Bruk Bibliofil-appen. Då har du tilgang til søk i biblioteket sin base, bestillingar, fornying av lån og lånekortet ditt.

Du kan også fornye lån på «Mine sider»:

https://www.vossbibliotek.no/mine-sider/

Sommarferie