Innlevering av bøker

Aktuelt   

No kan de endeleg få levere tilbake bibliotekbøker

Innlevering frå torsdag 16.april

No kan de endeleg få levere inn bøker på biblioteket på Voss. Biblioteket er framleis stengt av smittevernomsyn, men me har laga ei sikker ordning.

Biblioteket har fleire tusen bøker som me gjerne vil ha tilbake og gjera klare for nye utlån etter kvart. Bøkene kan leverast i kassar utanfor kulturhuset frå torsdag 16.april og ut neste veke, frå kl. 12- 14. Me tek dei inn og set dei i karantene før dei vert sette på plass i biblioteket. Både bøker lånt på Voss, i Granvin og på bokbussen kan leverast her.
Dersom de ikkje har høve til å levere bøker, vil de likevel ikkje få purringar i denne spesielle perioden.

Foto: Ingerid Jordal

Når det gjeld smitte frå bøker har me fått dette svaret frå Folkehelseinstituttet ved Rådgivningsgruppe for helsetjenesten, Ernst Kristian Rødland PhD, Overlege, spesialist i infeksjonssykdomer:
«Takk for din henvendelse. Koronaviruset smitter først og fremst gjennom dråpesmitte, men det er også beskrevet at det kan smitte via gjenstander. Det innebærer at en smittet person kan overføre viruset ved å for eksempel berøre gjenstander med urene hender. Det interessante spørsmålet da er hvor lenge viruset vil beholde sin aktivitet (virulens) på overflater. Dette er avhengig av eksponering for sollys, fuktighet, temperatur etc. Det er gjort noen små studier som viser at viruset kan overleve opp til dager (3 dager) på enkelte materialer (metall, glass), men i de fleste tilfeller kortere tid.
Rådene fra FHI er at det anbefales rengjøring av kontaktflater mennesker ofte og hyppig berører (håndtak etc). Når det gjelder objekter som bøker og andre medier spiller de sannsynligvis svært liten rolle i overføring av virus. Hyppig håndhygiene og at den enkelte forsøker å berøre eget ansikt så lite som mulig er derfor de viktigste rådene for å unngå smitte.»

Det er uvisst når biblioteket opnar for vanleg drift, men me vil opna for utlån på bestilling frå 4.mai.