Vårprogrammet for Voss kulturhus

Aktuelt   

Vårprogrammet har ikkje gått heilt som planlagt i denne spesielle tida. Her ligg brosjyren vår. Me håpar å få avvikla dei arrangementa me har avlyst seinare.