Februar-program

Aktuelt   

I februar byr biblioteket på høgtlesing både for vaksne og barn, datakurs, språkkafé, morsmålsdag, songstund og folkemusikk. Velkomne i biblioteket.