Språkkafé – med elevar frå norskopplæringa

Arrangement

Alle er velkomne på språkkafé på biblioteket.

Dato / tid
23.03.2018, 11:00 - 12:00


Språkkafé

Språkkafé

Språkkafe er noko fleire bibliotek held på med. Her på Voss samarbeider vaksenopplæringa og biblioteket om dette. For at elevane på norskopplæringa skal læra seg språket, må dei ha nokon å snakka med. Dette er eit heilt uforpliktande tiltak, det er berre å møta opp. Me serverer kaffi, te og kjeks, og organiserer det heile.