Konsert med elevar frå kulturskulen

Arrangement

Familiekonsert med elevar frå Voss kulturskule.

Dato / tid
21.04.2018, 11:00 - 11:30


Kom på konsert med elevar frå kulturskulen !

Laurdag blir det ny konsert med elevar frå musikkskulen. Nytt høve til å høyranokre av dei flinke elvane som får opplæring her i kulturhuset.

Illustrasjonteikning konsert

Konsert