Historien om «fake news» – strømma arrangement

Aktuelt   

Foredragshaldar

Trond Haugen, litteraturvitar og fagansvarleg for utstillinga, ser nærare på forhistoria til fake news. Frå kampane i sensasjonspressa i New York i 1890-åra (The Yellow Press), via mellomkrigstidas Lügenpresse til falske nyhende i notida.

Sjå arrangementet medan det går føre seg

Du kan følgje arrangementet på Nasjonalbiblioteket heime i di eiga stove: «Galskab’ er Sandhed, saalænge den bestaar» Historien om FAKE NEWS ved Trond Haugen


DENNE ARTIKKELEN ER HENTA FRÅ Hordaland fylkesbibliotek