Sommarles 2017 er slutt

Aktuelt   

Me avsluttar Sommarles 2017 med fest den 7.september
Viss du framleis har premiar du vil hente, må dei hentast på biblioteket før 14. september.

Sommarlesfest

Bilete av klovnen Knut

Klovnen Knut

Alle som har vore med på vår sommarles 2017, er invitert til sommarlesfest torsdag 7.september kl. 18. Vi skal ha show med Klovnen Knut og trekking av ekstrapremiar.

134 born har delteke på Sommarles på Voss i år. Dei har lese til saman 1722 bøker med 182 919 sider.
Sommarles har i år hatt deltakarar frå rundt 300 kommunar i heile Noreg.
58 963 barn har til saman lese over 686 492 bøker!
398 128 av desse bøkene syntest barna var morosame, 381 615 var spennende, 155 521 var rare og 60 951 var rett og slett kjedelege.
Den suverent mest lesne boka i sommar er «Gutta i trehuset med 13 etasjer» som 4 674 barn har lese.
Bibliotekarane i Sommarlesbiblioteka har delt ut over 63 535 premiar!

Sommarles er tilbake 1. juni 2018. Viss du noterer brukarnamn og passord, kan du bruke desse neste år også. Vi vil veldig gjerne vite kva du synast om Sommerles i år, og håper du tar deg tid til å svare på spørjeundersøkinga vår!

Bilete av sommarleslogo

Sommarleslogo

Kva er Sommarles?
-Ein digital lesekampanje på nettsida sommarles.no. Borna lager seg ein profil, registrerer alt dei les i kampanjeperioden og får XP (poeng) forkvar side. Sommarles gjer det gøy å lesa!
– For born i 1.-7.klasse og varar frå 1. juni til 31. august.
– Borna får også tilgang til ei spesialskriven forteljing av forfattar Mari Moen Holsve og dei kan løysa oppgåver knytt til denne forteljinga.
– I tillegg til poeng kan borna også gjera seg fortente til digitale troféar – og sjølvsagt har me kule premiar som dei kan henta på biblioteket!

I september blir der sommarlesfest
– Årets kampanje er utvikla av Vestfoldbibliotekene, Vestfold fylkesbibliotek, Telemark fylkesbibliotek og firmaet Snuti ANS. Sommarleslogo